In ferhaal oer in Frysk eilân yn de Atlantyske oseaan

In ferhaal oer in Frysk eilân yn de Atlantyske oseaan

De leginde seit dat der hûnderten jierren lyn in grut eilân ûnder IIslân lei, ek wol Frislanda neamd. Minsken wiene dêr oarser as oare minsken. It wiene minsken mei ljochte eagen en in persoanlikheid. Grutsk, tûk, sterk, in protte selsfertrouwen, mar ek gefaarlik. Minsken woene gjin rûzje mei de minsken fan it eilân hawwe. Op it momint datstû spul hiest mei de minsken kaam it swurd derby. En koest rinne foar dyn libben.

Fierders wie it eilân grien, mei bjusterbaarlike marren, streamkes en stie fol mei fruitbeammen. Mei ien wurd; in paradys

Foar iuwen wie it eilân rêstich. Minsken diene harren ding, wiene lokkich, wisten hwat sy woene en dreamen kamen út. Oant de dei dat de grûn begûn to skuorren…

Dizze pear wurden stiene earne op ‘e kompjûter. It is dus in random mearke 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Instagram